Sadržaj omogućuje INA

PRVI ENERGETSKI VODIČ ZA POTROŠAČE

Zašto je nafta najtraženija roba na svijetu, što je barel i kako se kontrolira gorivo koje točimo u naše automobile? Jeste li znali da je tvorac dizelskoga motora Rudolf Diesel 1900. godine kao pogonsko gorivo koristio ulje kikirikija?

1

Kako se formira cijena goriva u Hrvatskoj?

Propisana formula za izračunavanje najviše cijene naftnih derivata ukinuta je u veljači 2014. godine, čime je liberalizirano tržište i omogućeno slobodno određivanje cijena na svakoj benzinskoj postaji. Iako zakonski postoji mogućnost dnevne promjene cijena, cijena naftnih derivata najčešće se korigira jedanput tjedno i to utorkom. Istodobno je prestala vrijediti obveza trgovaca na malo naftnim derivatima da na svojim mrežnim stranicama javno objavljuju cijene derivata. Maloprodajne cijene goriva sastoje se od nabavne cijene, marže, trošarine i PDV-a.

2

Koji je kapacitet spremnika goriva na benzinskim postajama?

Kapaciteti su spremnika u Ininoj maloprodajnoj mreži od pet tisuća do 100 tisuća litara. Više od 80 posto spremnika kapaciteta su od 20, 30 ili 50 tisuća litara. Ukupni kapacitet svih spremnika u Ininoj maloprodajnoj mreži iznosi 53 milijuna litara.

3

Koje su države najveći izvoznici nafte na svijetu?

Osim što je najtraženija roba na svijetu, nafta je danas jedan od najznačajnijih strateških proizvoda i zbog nje se kroje novi geopolitički odnosi ili događaju krize i ratovi. Saudijska Arabija najveći je izvoznik nafte na svijetu, dok je Amerika najveći svjetski proizvođač nafte. Države koje su najveći izvoznici nafte na svijetu (i drže 80 posto svjetskih zaliha sirove nafte) od 1960. godine djeluju kroz OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) i izvorno su okupljale pet država (Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Venezuelu, Irak i Iran), a danas njihovu organizaciju čini 12 država (priključili su se Alžir, Angola, Ekvador, Libija, Nigerija, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati).

4

Kako se nafta prerađuje u rafinerijama?

Nafta se ne može izravno upotrebljavati kao ekonomično gorivo i stoga je potrebna njezina daljnja obrada u rafinerijama. Iz sirove nafte najprije se uklanjaju plinovi, voda i mineralne soli (separacija), a zatim provodi frakcijska destilacija pod atmosferskim tlakom. To je primarna prerada nafte, dok se procesi pretvorbe i obrade nazivaju sekundarnim procesima. Danas rafinerije proizvode gotovo dvije tisuće raznih naftnih derivata. Izravni su proizvodi primjerice dizeli, benzini, lož ulje, lakši i teški mazut, otapala, kerozin i tzv. autoplin (LPG).

5

Što je barel nafte?

Barel dolazi od engleske riječi barrel i znači bačva. Prve kompanije u Pennsylvaniji naftu su prevozile u vinskim bačvama od 180 litara. S vremenom se u te bačve počelo spremati samo 158,9 litara nafte da se ne bi prolijevala tijekom prijevoza. Tako je mjera od 159 litara barel ostala mjerna jedinica za količinu nafte.

6

Što su fosilna goriva?

Fosilna ili mineralna goriva nastaju duboko u zemljinoj kori raspadanjem prirodnih resursa biljnoga i životinjskoga svijeta. Tri su glavna oblika fosilnih goriva ugljen, nafta i zemni plin. Fosilna su goriva danas osnovni izvor energije na zemlji i pripadaju među neobnovljive resurse jer su potrebni milijuni godina da se nadomjeste potrošene količine.

7

Kako nastaje nafta?

Nafta je kameno ili sirovo zemno ulje, smećkasto zelene do smećkasto crne boje, tekuća ili polučvrsta viskozna tvar koja se nalazi ispod površine Zemlje ili morskih dubina. „Crno zlato“ nastalo je taloženjem biljnih i životinjskih organizama u anaerobnim uvjetima pri povišenom tlaku i temperaturi, pokriveno muljem milijunima godina, stvarajući tamnu i uljastu tekućinu složenoga sastava. Tragovi upućuju na činjenicu da se nafta koristila prije više od šest tisuća godina u sumerskoj civilizaciji. Najveći su svjetski proizvođači nafte države u blizini Perzijskoga zaljeva, Sjeverna Amerika i Rusija. Nafta se najviše koristi za pokretanje vozila i dobivanje električne energije u termoelektranama.

8

Kako nastaje ugljen?

Ugljen ima najdužu povijest upotrebe od svih fosilnih goriva i ujedno je najzastupljeniji energent na svijetu. Podsjeća na crni kamen, a sastavljen je od ugljika, vodika, kisika, dušika i različitih udjela sumpora. Najveći je dio prirodnog ugljena nastao prije više od 300 milijuna godina kada je klima na Zemlji bila vlažna i topla, što je pogodovalo razvitku nepreglednih šuma. Kakvoća ugljena procjenjuje se po postotku ugljika, a što je ugljen stariji, ima veći postotak ugljika. Razlikujemo tri vrste ugljena – antracit, mrki ugljen i lignit. Nužan je za proizvodnju električne energije i čini četvrtinu udjela pri proizvodnji primarne energije u svijetu.

9

Kako nastaje prirodni plin?

Prirodni ili zemni plin fosilno je gorivo koje se nalazi uz prirodna naftna polja. Sastoji se od smjese plinova – najvećim dijelom metana, te ugljikovodika, dušika i ugljičnog dioksida, a lakši je od zraka. Nema mirisa i bezbojan je, zbog čega mu se iz sigurnosnih razloga dodaju kemikalije s neugodnim mirisima. Prvi izvori plina pronađeni su četiri tisuće godina prije Krista na području današnjeg Irana. Često se doživljavao beskorisnim energentom te su ga spaljivali. Budući da je sastavom čišći od nafte i ugljena, danas se smatra idealnim fosilnim gorivom koje će se primjenjivati i nakon što se potroše zalihe nafte. Zemni je plin jednostavan za transport, ali i za uporabu.

10

Koje sve vrste goriva postoje?

U Hrvatskoj se na benzinskim postajama prodaju četiri vrste goriva: Eurosuper 95, Super 95, Eurodizel, Dizel i LPG auto-plin. Pojedini trgovci naftnim derivatima prodaju i posebne vrste goriva koje imaju višu oktansku razinu i manje sumpora poput Supera plus 98 ili goriva CLASS (dizelskih i benzinskih).

11

Što znači oktanski broj?

Oktanski je broj mjerilo određivanja kvalitete goriva, a određuje ga otpornost određenoga benzina na samozapaljivanje. Broj se navodi nakon oznake Europsuper i ovisi o sastavu goriva, a može se povećati dodatkom aditiva. Što je veći stupanj kompresije motora, potrebno je gorivo veće oktanske vrijednosti.

12

Što je cetanski broj?

Cetan je nerazgranati ugljikovodik koji se lako pali pri kompresiji te je njegov cetanski broj označen sa 100. Taj broj označava mjerilo kvalitete dizelskoga goriva. Cetanski broj dizelskoga goriva može se povećati dodatkom aditiva.

13

Što je bezolovni benzin?

Od 2000. godine u Europi je zabranjena prodaja olovnoga benzina. Bezolovni benzin znači da nema dodatka za povećanje oktanskoga broja na bazi olova. Besumporni benzin znači da je količina sumpora u benzinu manja od 10 mg/g prema zahtjevima EU direktiva s ciljem zaštite okoliša i čistoga zraka. Da bi se taj zahtjev postigao, nafta prolazi niz kompleksnih tehnoloških procesa.

14

Što je hibridni pogon?

Hibridni je pogon osobnih automobila kombinacija dvaju pogona. Sastoji se od benzinskoga ili dizelskoga motora koji rade sinkronizirano napajanjem odgovarajućim gorivom iz spremnika te dodatnog elektromotora, napajanog električnom energijom iz akumulatora.

15

Što je ukapljeni naftni plin?

Ukapljeni naftni plin (eng. liquified petroleum gas – LPG) mješavina je ukapljenih ugljikovodika nastalih preradom nafte koji su u normalnom stanju plinovi, a pri povećanju tlaka prelaze u tekuće stanje. Oko 40 posto LPG-a dobiva se rafiniranjem sirove nafte, a ostatak izdvajanjem propana i butana iz prirodnoga zemnog plina. Ta vrsta plina znatno manje zagađuje okoliš u odnosu na goriva slične ogrjevne moći i to ga čini veoma poželjnim energentom.

16

Što su biodizelska goriva?

Tvorac dizel motora Rudolf Diesel 1900. godine demonstrirao je rad dizelskoga motora pogonjenoga uljem kikirikija. Riječ je dakle o motornom gorivu koje se može proizvesti od ulja uljarica kao što su uljana repica, suncokret, soja, palma i sl. te od otpadnih jestivih ulja i životinjskih masti esterifikacijom s etanolom. Biodizel je najstarije pogonsko gorivo za automobile.

17

Avionski benzin?

Kerozin ili zrakoplovni benzin koristi se za rad zrakoplovnih motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Uvjeti u kojima ti motori rade teži su nego za automobilske motore pa moraju zadovoljiti više kriterija. Dva su osnovna režima rada zrakoplovnih motora uzlijetanje i penjanje aviona, pri kojima motor zahtijeva bogatu smjesu goriva i zraka, te let zrakoplova na postavljenoj visini kada motor radi sa siromašnijom smjesom.

18

Kako se kontrolira kvaliteta naftnih derivata?

Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva ministar zaštite okoliša i prirode donosi Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu. Taj program sadržava način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje i skladišta, broj i učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva, lokacije uzorkovanja ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio na tržište Republike Hrvatske ili kojima se koristi za vlastite potrebe, način obavljanja laboratorijske analize uzoraka tekućih naftnih goriva te izvješćivanje o provedbi analiza.

19

Što donosi norma Euro 6?

Direktiva Europske Unije Euro 6 novaje norma za emisije koja nalaže niže maksimalne vrijednosti emisije čestica i dušikovih oksida iz vozila. U prvoj fazi uvođenja norme Euro 6 zbog potrebe smanjivanja ispuha dušikovih oksida, odnosno NOx, kao i njihove kombinacije s ugljikovodicima (THC), najviše se promjena očekuje za automobile s dizelskim motorima. Za dizelske motore stara je norma zahtijevala maksimalno 180 mg/km. Za benzinske motore u početku primjene norme Euro 6 bit će dovoljan napredniji sustav recirkuliranja ispušnih plinova (EGR), ali kada na snagu stupi druga faza norme (Euro 6/2), većina proizvođača morat će posegnuti za dodatnim katalizatorom za pohranu dušikovih oksida.

20

Kako smanjiti potrošnju goriva?

Često se vozači bune na potrošnju goriva koju im deklarira proizvođač vozila. Međutim, potrošnja ovisi o načinu vožnje te održavanju i servisiranju vozila. Stoga je važno redovito mijenjati filtre zraka i goriva, redovito mijenjati ulje u motoru, paziti na tlak u gumama i kvalitetu guma, smanjiti grijanje ili hlađenje u vozilu, paziti na okretaje motora, smanjiti nagla kočenja i upotrebljavati tempomat u duljim vožnjama.

Podijeli